Open Beta วันที่ 21 พ.ค. 63

ลงทะเบียนล่วงหน้า

รับ CODE มูลค่า 5,000 บาท

ตอนนี้มี 70000 คน ลงทะเบียนสำเร็จ

นอกจากนี้ เมื่อผ่านยอดสะสมการลงทะเบียนแต่ละขั้น

ของรางวัลจะเพิ่มขึ้นตามลำดับขั้น ยิ่งคนลงทะเบียนมาก ของรางวัลก็ยิ่งมาก

รีบชวนเพื่อมาร่วมกิจกรรมกัน!

10000